Mapa stránek | Site map Vytisknout

Publikace | Publications

Blogs

Patents

root.cz

 1. JBoss: Aplikační server (18. 2. 2008)
 2. JBoss: Stručně z historie a jemný úvod (4. 2. 2008)
 3. JBoss: Intermezzo - ukázka využití (6. 3. 2008)
 4. Bezpečnost aplikačního serveru JBoss (2. 4. 2008)
 5. Komponenta Session beans v JBoss (22. 4. 2008)
 6. Entity beans v JBoss (21. 7. 2008)
 7. Entity beans v JBoss a relace (3. 12. 2008)
 8. JBoss: entity beans a dědičnost (22. 12. 2008)
 9. JBoss: EJB a transakce (18. 5. 2009)

Conference papers

 • Večeřová Petra, Večeřa Martin, Popelínský Lubomír. Data mining and e-learning: case study. In E-learning comes. Proceedings of SCO 2007. Brno: Masaryk university, 2007. Pages 61-68. ISBN 978-80-210-4296-4.
 • Večeřa Martin, Popelínský Lubomír, Blaťák Jan. Mining First-Order Frequent Patterns in e-Commerce Data. In New Trends in Artificial Intelligence. Proceedings of EPIA 2008. Portugalsko: APPIA, IEEE, AAAI, ECCAI, ACM, 2007. Pages 475-486. ISBN 978-989-95618-0-9.