Co je to svobodný software a proč jej používat?

What is it free software and why to use it?

[Wikipedia]: Svobodný software, někdy také nazývaný free software (z angličtiny), je software, ke kterému je k dispozici také zdrojový kód, spolu s právem tento software používat, modifikovat a distribuovat. Naprostá většina svobodného software je zdarma, ačkoliv to není podmínkou. Za získání kopií svobodného software můžete platit, nebo je obdržet zdarma, ovšem bez ohledu na způsob, jak jste je získali, máte vždy svobodu kopírovat a měnit software, dokonce prodávat nebo darovat jeho kopie nebo pozměněné verze.[Wikipedia]: Free software or software libre is software that can be used, studied, and modified without restriction, and which can be copied and redistributed in modified or unmodified form either without restriction, or with minimal restrictions only to ensure that further recipients can also do these things and to prevent consumer-facing hardware manufacturers from preventing user modifications to their hardware.
Výhody - vyjma nízkých pořizovacích nákladů - je nezávislost na dodavateli softwaru a možnost kdykoliv software upravit podle vlastních potřeb. Pokud se rozhodnete používat svobodný software, můžete začít rovnou u operačního systému, nebo postupně nahrazovat vaše oblíbené programy.Advantages of free software - except for its low cost - are software vendor independence and the possibility to modify your application to fit your needs. When you decided to use free software, you can star with the whole operating system, or just change some of your favorite applications for their open source variants.

Nároky na svobodný software

Free software requirements

V nárocích na svobodný software bychom neměli ani o kousek ustoupit běžným požadavkům. To je jeden ze základních předpoladů pohodlného a efektivního využívání počítačových systémů. Program, u něhož budeme muset investovat značné množství úsili a peněz do zvládnutí jeho obsluhy, je prakticky k ničemu ať je zadarmo, nebo ne. Requirements for the free software shouldn't be less strict than requirements for any other piece of software. This is the basic idea to make the free software worldwide used. Easily and effectively of course. Any free application can hardly be used if you have to invest lot of money and time in mastering it.
Takže jaký by měl svobodný software být?What do we expect from the free software?

jednoduchostJednoduchý. Aplikace jsou jednoduché a srozumitelné. Dělají přesně to, k čemu jsou určeny. Nikoliv však na úkor funkčnosti. Easy. Applications are easy to learn and control. They do exactly what they're expected to do but not at the price of usability.


rychlostRychlý. Hardwarové nároky, rychlost odezvy a zpracování dat musí být srovnatelná s komerčními aplikacemi. Fast. Hardware requirements, response time and time to process the data must be about equal to commercial applications.


příznivá cenaPříznivá cena. Náklady na pořízení, provoz a správu nesmí být vyšší než u komerčních aplikací. Je důležité zohlednit i skryté náklady (hardware, školení). Low cost. Costs of software, its maintance and run must be lower than in the case of commercial counterpart. You have to take care of hidden costs (hardware, courses) as well.


modulární architekturaModulární architektura. Ideální je situace, kdy je možné aplikaci rozšiřovat pomocí modulů. Tak můžeme jednotlivé části lehce nahradit, pozměnit, nebo doplnit. Modularity. It is great when you can compose the application from individual modules. This makes it possible to switch, fix or extend the application easily.


spolehlivostSpolehlivost. Aplikace by měla být řádně otestována i v těch nejnáročnějších podmínkách, abyste nepřišli vinou jejího pádu o několikahodinovou práci. Reliability. The application should be well tested even under hevay load for you not to loose several hours of work during the unexpected shutdown.


originalitaChytrý. Aplikace by měla chytře zvládat to, k čemu je určena, a měla by nám práci usnadňovat. Smart. The application should smartly fullfil our requirements and solve problems it is intended to solve.


příjemné ovládáníPříjemný. Je potřeba mít uživatelské prostředí takové, aby řešení nebylo zbytečně náročné a nepohodlné. Často používané funkce by mělybýt po ruce. Comfortable. The user interface should make tasks as easy as possible with all frequently used functions at hand.