Proč outsourcovat?

Why outsource?

Outsourcing nabízí efektivní řešení vašeho problému. Nikdo nemůže být odborníkem ve všech oblastech. Nikdo si nkoupí kravín proto, aby si mohl ke snídani dát mléko. Dodávku mléka pro vás zajistí nejbližší obchod. Podobně se my postaráme o vás. Vy se můžete v klidu zaměřit na činnosti, které představují vaši konkurenční výhodu a budovat tak svoji pozici na trhu, která se nakonec promění v zisk. Outsourcing offers an effective way for solving your problems. Nobody can be an expert for everything. Nobody buys a diary farm to get fresh milk for breakfast. Milk supply is usually done by a local shop. Similarly, we can take care of your software. Then, you can fully concentrate on your own business, which makes you unique on the market and creates your income.

Naše nabídka

Our offer

Nabízíme vám kompletní a flexibilní servis pro řešení vašeho problému. Rozumíme, že čas může být rozhodující a snažíme se minimalizovat další náklady použitím svobodného softwaru. We offer a complex and flexible service to solve your problem. We understand that time can matter and we minimize costs by using free software.
Poskytujeme konzultaci v oblasi aplikačního middleware, zejména vývoje aplikací pro aplikační server JBoss, jeho nasazení v produkčním prostředí, správě, nastavení, optimalizaci výkonu, vývoj a automatizace testů a další. V případě zájmu nás prosím kontaktujte. We provide consultancy in application middleware, especially development of applications for the application server JBoss, their deployment in a production environment, maintenance, configuration, performance tuning, test development and automation, and others. If you are interested in our services feel free to contact us please.