Užitečné poznámky pro řešení problémů.

Useful notes to problem solutions.

PDA Acer n50 premium + TT6 => Error 0x37 opening WAV driver

Připojte zařízení k počítači a přejmenujte soubory /windows/BtCoreIf.dll a BtSdkCE30.dll na *.old (připojte příponu "old"). Zařízení automaticky obnoví původní knihovny a po soft resetu funguje vše normálně.

Connect your device to the computer and rename the files /windows/BtCoreIf.dll and BtSdkCE30.dll to *.old (~add the sufix "old"). The device should automatically restore the original files, and after a soft reset everything works well.