Blogs

Patents

root.cz

  1. JBoss: Aplikační server (18. 2. 2008)
  2. JBoss: Stručně z historie a jemný úvod (4. 2. 2008)
  3. JBoss: Intermezzo - ukázka využití (6. 3. 2008)
  4. Bezpečnost aplikačního serveru JBoss (2. 4. 2008)
  5. Komponenta Session beans v JBoss (22. 4. 2008)
  6. Entity beans v JBoss (21. 7. 2008)
  7. Entity beans v JBoss a relace (3. 12. 2008)
  8. JBoss: entity beans a dědičnost (22. 12. 2008)
  9. JBoss: EJB a transakce (18. 5. 2009)

Conference papers